Vanliga frågor (FAQ)

Ja, det kostar inte något att ansluta sig och börja samla in omdömen och det finns inte några fasta avgifter.

Helt utan kostnad kan anslutna webb-butiker varje månad via Trustio skicka ut 100 fria inbjudningsmail till sina kunder.

För att prova på och komma igång erbjuder vi efter registrering 30 dagar med obegränsat antal inbjudningsmejl helt utan kostnad.

För att skicka ut fler inbjudningsmail laddar man enkelt kontot med fler inbjudningar till låg kostnad. Inbjudningarna blir tillgängliga omgående och fakturan ska betalas inom 10 dagar.

Alla kunder bör bjudas in att lämna omdöme.

Trustio har stöd för de flesta e-handelsplattformar. Insamling av data sker aningen via API eller att Trustio får en kopia av kundens orderbekräftelse via mail.

För att en webb-butik ska kunna ta emot omdömen från sina kunder krävs att företaget registrerar sig på Trustio och behörig firmatecknare godkänner Användaravtalet och Personuppgiftsbiträdesavtalet som krävs för att vi ska kunna behandla de personuppgifter som vi hämtar hos webb-butiken. Vi på Trustio är noga att följa alla lagar och regler.

Efter att avtal är godkänt och undertecknat krävs några inställningar så att Trustio får de uppgifter som krävs för att kunna skicka mail till kunden. För några e-handelsplattformar erbjuder Trustio en snabbanslutnings-knapp för dessa inställningar. Tryck på knappen och godkänn sedan i webb-butiken att Trustio får hämta uppgifter om kunderna. Klart på två knapptryckningar!

När inställningarna en gång är gjorda rullar sedan allt på automatiskt.

Varje gång en kund lämnar ett omdöme för en webb-butik uppdateras butikens samlade omdöme som är ett viktat medelvärde av kundernas omdöme på en fem-gradig skala. Detta samlade omdöme redovisas med två decimaler, t ex 4,34 av 5,00, och redovisas även med ikoner. Antalet ikoner redovisas som hela och halva genom att det samlade omdömet avrundas till närmaste hel- eller halvtal.

Modellen för beräkning av det samlade omdömet är utformat så att nya omdömen har en högre vikt än gamla omdömen. Om en kund lämnat flera omdömen räknas endast det senaste med men kundens samtliga omdömen är medräknade i det totala antal omdömen som butiken samlat in.

Med denna modell med viktade medelvärden återspeglar det samlade omdömet på ett bra sätt hur nöjda kunderna är. Det lönar sig för webb-butikerna att hela tiden sträva mot ökad kund-nöjdhet.

Alla kunder till Webb-butiken bör få inbjudningsmail om att skriva omdöme och därför finns möjligheten att köpa till fler inbjudningsmail så att fler än 100 kunder ges möjlighet att skriva omdöme om sin köpupplevelse.

För att inte missa några utskick till kunder skickar Trustio ut ett påminnelsemail till Webb-butiken när mailsaldot når en viss nivå. Denna nivå väljer Webb-butiken själv.

Den 1:a i varje månad raderas de fria mailen som eventuellt finns kvar samtidigt som kontot fylls på med 100 nya, fria inbjudningsmail.

De köpta mailen används först då de fria mailen tagit slut.

När en kund får ett inbjudningsmail från Trustio och sedan skriver ett omdöme är detta ett verifierat omdöme då Trustio kan vara säker på att omdömet kommer från en mailadress som fått en order i Webb-butiken med statusen Färdigbehandlad.

När en kund lämnar ett verifierat omdöme visas symbolen

Ett organiskt omdöme är från en kund som genom en sökning eller på annat sätt hittat till Webb-butikens profilsida hos Trustio och där skrivit ett omdöme. När kunden skrivit ett omdöme på detta sätt publiceras omdömet först när kunden bekräftat mailadressen genom att klicka på en länk i det mail som Trustio skickat till omdömeslämnaren.

När en kund lämnar ett organiskt omdöme visas symbolen