Integritetspolicy 

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR)

Vi följer EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som gäller från 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL).

Vi sparar inte dina personuppgifter till annat än administrera det omdöme som du skrivit samt att vi i framtiden kan komma i kontakt med dig. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifterna från vårt register.

Personuppgifter

Trustio AB som driver Trustio.se, i fortsättningen kallad Webbplatsen, värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Trustio AB, org.nr 559301-3062, Högabergsgatan 27, SE-331 41 Värnamo, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta ansvarig på integritet@trustio.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?

  1. Omdömeslämnare

    Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera de omdömen du skriver eller har skrivit. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn och din e-postadress.

  2. Företag

    Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i samband med att du företräder ett företag. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, telefonnummer, e-postadress.

Delandet av personuppgifter

Våra samarbetspartners, sk. personuppgiftsbiträden, får ta del av din personliga information om det krävs för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss, för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har samarbeten inom marknadsföring (nyhetsbrev, annonsering mm.), betallösningar och IT-system. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som omdömeslämnare eller kund.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad.

Webbplatsen använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk).

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge som den webb-butik som omdömet avser är anslutna till vår tjänst.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av oss och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flytta dina uppgifter.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att vi inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.