AVTAL OMDÖMESINBJUDNINGAR

 1. Tjänsten
  1. Detta avtal mellan Leverantören och Kunden godkänns genom att Kunden vid registrering av Tjänsten bockar för en ruta.
  2. Tjänsten innebär att Leverantören bjuder in kunder som slutfört köp i Kundens webbshop att lämna omdömen om sin köpupplevelse. Dessa omdömen publiceras sedan på portal som Leverantören tillhandahåller, detta kallas i fortsättningen Tjänsten.
 2. Kostnad
  1. Tjänsten är kostnadsfri för Kund och omfattar 100 fria inbjudningar per månad.
  2. De fria inbjudningarna som blir över en månad kan inte sparas till nästkommande månad.
  3. Önskar Kund bjuda in fler än 100 av sina kunder att skriva omdöme en månad köps fler inbjudningar av Leverantören enligt särskild taxa. De av Kunden betalda inbjudningarna som inte förbrukas en månad sparas till nästa månad.
 3. Dataskyddsregler
  1. Kunden utser Leverantören till Personuppgiftsbiträde enligt särskilt avtal, se bilaga 1, för att Kund och Leverantören vid var tid ska uppfylla förpliktelser enligt gällande Dataskyddsregler.
  2. Det åligger Kunden  att på sin hemsida i t ex Integritetspolicy eller Köpvillkor informera sina kunder om att det upprättats ett Personuppgiftbiträdesaval med Trustio. Vid denna information kan till exempel formuleringen ”Våra samarbetspartners, sk. personuppgiftsbiträden, får ta del av din personliga information om det krävs för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss, för vår räkning och enligt våra intruktioner.” eller motsvarande formulering användas.
 4. Tekniska förutsättningar för Tjänsten
  1. För att möjliggöra insamling av omdömen tillåter Kunden att Leverantören via API överför följande uppgifter för varje färdigbehandlad order
   * kundens namn
   * kundens mailadress
   * ordernummer
   * tidpunkt då ordern markerades som Färdigbehandlad
   som sparas i Leverantörens databas.
 5. Villkor för Tjänsten
  1. Kunden är skyldig att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om innehållet i detta avtal. Om det görs mindre förändringar ska dessa i god tid meddelas till Kund. 
  2. Det är inte tillåtet att utlova rabatter eller andra incitament till kunder för att de ska skriva omdömen.
  3. Det är inte tillåtet för Webb-butikens anställda eller deras närstående att lämna omdömen om den egna webb-butiken eller konkurrenters webb-butiker.
  4. Om Webb-butiken anser att ett omdöme är olämpligt eller felaktigt kan de rapportera detta till Trustio som då kontaktar omdömeslämnaren. Trustio beslutar sedan om omdömet ska raderas eller publiceras.
  5. Webb-butiken kan på den egna webb-platsen visa upp det samlade omdömet genom att använda någon av de widgets som Trustio tillhandahåller. Dessa visar alltid aktuellt omdöme och antalet lämnade omdömen. Endast detta sätt är tillåtet för att visa upp omdömen från Trustio på den egna sidan.
  6. Om Kunden bryter mot Villkor för Tjänsten enligt punkt 5  har Leverantören rätt att omedelbart avsluta Tjänsten för Kunden.
 6. Avtalstid och åtgärder vid upphörande
  1. Avtalet gäller från dess undertecknande.
  2. När Avtalet sägs upp av Kund har Leverantören rätt att omgående radera samtliga omdömen lämnade av Kundens kunder på Leverantörens portal. Har Kund vid uppsägningstillfället innestående inbjudningar som Kund köpt till utöver Tjänsten anses dessa förbrukade och några ekonomiska krav kan inte ställas av Kund på Leverantören.
  3. Säger Leverantören upp Avtalet har Kunden rätt att utnyttja Tjänsten i 30 dagar från tidpunkten för uppsägningen. Därefter kan Kund inte ställa några ekonomiska krav på Leverantören för innestående inbjudningar som Kund köpt.
  4. Säger Leverantören upp Avtalet enligt 5.6 äger inte Kunden rätt att ställa några ekonomiska krav på Leverantören för innestående inbjudningar som Kund köpt.
  5. Leverantören har rätt att vid tidpunkten för Tjänstens upphörande radera samtliga omdömen som Kunds kunder lämnat.
  6. Om Kunden inte skickat ut några inbjudningsmail de senaste 12 månader har Leverantören rätt att avsluta Tjänsten och radera samtliga omdömen som Kunds kunder lämnat.

****